Primeres imatges de MartUs informo que dissabte dia 9 de juny a les 19.30h. presentem el taller de Joves Plus d'El Galliner a La Planeta. Es tracta de PRIMERES IMATGES DE MART, obra que la dramaturga Helena Tornero (actual T6 del Teatre Naional de Catalunya) ha escrit per a nosaltres. És una obra que s'emmarca en el període de la Transició i que realça la necessitat de conquerir la llibertat dels individus i del país mitjançant la lluita personal, cívica i política.