Imatges de Sis Misteris

Aquestes són algunes fotografies de l'obra Sis Misteris: la Marina Collado i la Juana Sureda són dos joglars. L'Elies i jo hem fet la direcció.
El boig i la Mort

El cec i el tolit

La ressurrecció de Llàtzer