Enjòlit en ebullició

Teatre de l'Enjòlit està en plena activitat i els actors de la companyia compaginem totes aquestes tasques:
  • Si no ens paguen, no paguem! Bolos de l'obra al Principat, Palma de Mallorca i València. Més informació a: http://enjolit.wordpress.com/bolos-proxims/
  • Proper espectacle que s'estrenarà a La Sala Beckett a la primavera de 2014: El setè cel de Caryl Churchil dirigit per Glòria Balanyà.
  • Proper espectacle que s'estrenarà al llarg del 2014: Macbuth ô la tragèdia escocesa, dirigit per Arnau Marín i inspirat en el vestuari de Lluna Albert. Més informació a: http://www.macbutho.com/
  • Treball fins el 2015 en el projecte d'aprenentatge permanent a través del teatre: Playing a part. Enjòlit ha rebut per aquest projecte una subvenció internacional Grundtvig. En breu iniciarem la feina a Luxemburg i a Itàlia. Més informació a: http://playingapartproject.wordpress.com/