Pas a pas

Sis Misteris

Les actrius Marina Collado i Juana Sureda que estem dirigint l'Elies Barberà i jo mateixa han elaborat el propi cartell de l'obra i aquest ha estat el vídeo que han fet sobre el procés: